ถุงน้ำดี,อาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคถุงน้ำดี,อาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดี,อาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคถุงน้ำดี และนิ่วในถุงน้ำดี,ตับอ่อนอักเสบ,ภาวะดีซ่าน,โรคพยาธิใบไม้ในตับ,ตับอักเสบจากไวรัส,kidney,ตับอักเสบจากไวรัสเอ,ตับอักเสบจากไวรัสบี,ไวรัสตับอักเสบดี,ไวรัสตับอักเสบจี,โรคไวรัสตับอักเสบดี,โรคไวรัสตับอักเสบจี,ไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง,ภาวะท้องอืดเฟ้อ.ปวดแน่นท้อง.คลื่นไส้.อาเจียน.อิ่มเร็ว.โรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง,พาหะของเชื้อไวรัสบี,เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี,โรคเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี,โรคไขมันในตับ,โรคฝีในตับ,ตับบวม,ตับถูกทำลาย,ไขมันคั่งสะสมในตับ,โรคตับอักเสบจากพิษสุรา,โรคตับจากพิษสุรา,โรคตับอักเสบจากยา,โรคไขมันคั่งสะสมในตับ,ตับและโรคตับ,ตับและโรคเกี่ยวกับตับ,ตับและโรคตับอักเสบ,อาหารสำหรับโรคตับ,อาหารสำหรับโรคเกี่ยวกับตับ,อาหารสำหรับโรคตับอักเสบ,โรคตับแข็ง,ดูแลผู้ป่วยโรคตับ,การดูแลผู้ป่วยโรคตับ,โรคตับจากพิษแอลกอฮอลล์,โรคตับอักเสบจากพิษแอลกอฮอลล์,เชื้อไวรัสตับอักเสบ,ภาวะท้องอืดเฟ้อ.ปวดแน่นท้อง.คลื่นไส้.อาเจียน.อิ่มเร็ว.การรักษาโรคตับอักเสบ,อาการของโรคตับอักเสบ,ยารักษาโรคตับอักเสบ,ไวรัสบีตับอักเสบ,ไวรัสเอตับอักเสบ,ไวรัสซีตับอักเสบ,ไวรัสดีตับอักเสบ,อาหารเสริมบำรุงตับ,อาหารบำรุงตับไต,ยาบำรุงตับ,สมุนไพรบำรุงตับ,ไวรัสลงตับ,โรคตับอักเสบชนิดเอ,โรคตับอักเสบชนิดบี,โรคตับอักเสบชนิดซี,โรคตับอักเสบชนิดดี,โรคตับอักเสบชนิดอี,โรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ,โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี,โรคไวรัสตับอักเสบชนิดซี,โรคไวรัสตับอักเสบชนิดดี,อาการกรวยไตอักเสบ,อาการโรคตับแข็ง,ไตวาย,ผู้ป่วยโรคไต,ปวดหลังไต,อาการนิ่วในไต,การรักษาไต,การทำงานของไต,อาติโชก,ตัวเหลือง,อาติโช้ก,อาติโช๊ก,อาติโชค,อาติโช้ค,อาติโช๊ค,อาตีโชก,cynarin,อาตีโช้ก,อาตีโช๊ก,อาตีโชค,ตาเหลือง,อาตีโช้ค,อาตีโช๊ค,อติโชก,อติโช้ก,อติโช๊ก,อติโชค,อติโช้ค,อติโช๊ค,อตีโชก,อตีโช้ก,อตีโช๊ก,อตีโชค, อตีโช้ค,อตีโช๊ค,อาร์ติโชก,อาร์ติโช้ก,อาร์ติโช๊ก,อาร์ติโชค,อาร์ติโช้ค,อาร์ติโช๊ค,อาร์ตีโชก,อาร์ตีโช้ก,อาร์ตีโช๊ก,tea artichoke,อาร์ตีโชค,อาร์ตีโชก,อาร์ตีโช้ก,อาร์ตีโช๊ก,อาร์ตีโชค,อาร์ตีโช้ค,อาร์ตีโช๊ค,อะติโชก,อะติโช้ก,อะติโช๊ก,อะตีโชก,อะตีโช้ก,อะตีโช๊ก,อะติโชก,อะตีโช้ก,อะตีโช๊ก,อะตีโชค,อะตีโช้ค,อะตีโช๊ค,อัคติโชก,อัคติโช้ก,โรคตับแข็ง,อัคติโช๊ก,อัคตีโชก,อัคตีโช้ก,อัคตีโช๊ก,อัคติโชค,อัคติโช้ค,อัคติโช๊ค,อัคตีโชค,อัคตีโช้ค,อัคตีโช๊ค,อติโซ,อะติโซ,อตีโซ,อะตีโซ,อาติโซ,อาตีโซ,อักติโซ,อักตีโซ, อัคติโซ,อัคตีโซ,ไซนาริน,ไซนารา,ไซนารินา,สารไซนาริน,สารไซนารา,สารไซนารินา,โรคไตวาย,ไตวาย,ไตวายเรื้อรัง,ไตวายเฉียบพลัน,โรคไตวายเรื้อรัง,โรคไตวายเฉียบพลัน,ล้างไต,ผ่าตัดไต,ผ่าตัดปลูกเปลี่ยนไต,ฟอกเลือด,การฟอกเลือด,ไตตาย,เนื้อไตตาย,ไตเสื่อม,artichokes,ไตเสื่อมสมรรถภาพ,ภาวะไตเสื่อม,โรคไตอักเสบ,ไตอักเสบ,ไตพิการ,สมรรถภาพไต,เสริมสมรรถภาพไต,โรคไตเนฟโฟรติก,ภาวะท้องอืดเฟ้อ.ปวดแน่นท้อง.คลื่นไส้.อาเจียน.อิ่มเร็ว.โรคไตเนโฟรติก,โรคตับแข็ง,โรคไตอักเสบเน

Artichoke (ATISO, actiso) อาร์ติโช๊คบำรุงตับไตถุงน้ำดี
อาร์ติโช๊ค (Cynara scolymus) เป็นพืชที่นิยมปลูกในต่างประเทศ เฉพาะภูเขาสูงมากกว่า 1,500 เมตร เท่านั้น ปี 2513 นักวิทยาศาสตร์ชาวยุโรป ได้ค้นพบสารไซนาริน ” มีคุณค่าทางอาหาร และยา นำมาบริโภคสด หรือปรุงอาหารได้ทุกส่วน หรือนำมาสกัดสารไซนาริน(cynarin) รับประทานเพื่อบำรุงรักษาสุขภาพได้ดี” ในยุคโบราณอาร์ติโช๊คเป็นอาหาร และยารักษาโรคของชาวอียิปต์ ชาวกรีก และชาวโรมัน และเป็นเมนูอาหารที่สำคัญในทุกงานเลี้ยงของกรุงโรม นอกจากจะเป็นอาหารเสริม แล้วยังมีสรรพคุณทางยา ดังนี้
1. ช่วยบำรุง กระตุ้นการทำงานของตับ ซึ่งตับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย ทำหน้าที่ในการสกัดสารพิษ หรือสิ่งแปลกปลอมออกจากกระแสโลหิต สร้างน้ำดีและน้ำย่อย และเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสารอาหาร ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย
2. กระตุ้น การสร้างน้ำดีของตับ ทำให้มีประสิทธิภาพในการลดไขมัน (Chloresteral) ในเลือด ช่วยให้ระบบหลอดเลือดและหัวใจทำงานดี ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน
3. เสริมสร้างการทำงานของถุงน้ำดี ช่วยสร้างน้ำดีป้องกันถุงน้ำดีอักเสบ ซึ่งมักเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันมาก ทำให้ระบบการย่อยอาหารดี ลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ มีแก๊สในกระเพาะอาหารมาก
4. ช่วยป้องกันตับอักเสบ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคดีซ่าน และโรคตับแข็ง (Cirrhosis) ในประเทศบราซิล อาร์ติโช๊ค เป็นยาสมุนไพรพื้นฐาน ที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยของตับ และโรคอื่นหลายโรค ได้อย่างกว้างขวาง เช่น โรคโลหิตจาง เบาหวาน ไข้ รักษาบาดแผล และเกาต์
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.kidneycynarin.com หรือ
http://www.kunvorapat.com
Tel: 081 – 627 1521, 02 – 888 – 9954 คุณวัลลภา

Advertisements

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: