ภาวะท้องอืดเฟ้อ,ปวดแน่นท้อง,คลื่นไส้,อาเจียน,อิ่มเร็ว,เรอแสบยอดอก,โรคถุงน้ำดี,อาร์ติโฃ๊คอาหาร,บำรุงสุขภาพ,ป้องกันโรคตับ,โรคไต,โรคถุงน้ำดี,โรคเบาหวาน,โรคอ้วน,โรคพยาธิใบไม้ในตับ, โรคพยาธิปากขอ, อาร์ติโช๊ค,สกลนคร,ท้องอืด, ศรีสะเกษ,ขอนแก่น,อุดรธานี,ยโสธร,นครพนม, อำนาจเจริญ,แพร่,พิจิตร,โรคตับแข็ง,อันตรายจากโรคเบาหวาน,โรคเบาหวาน,เบาหวานขึ้นตา,พิษณุโลก,เชียงใหม่,ลำปาง,อาร์ติโช๊ค,โรคไวรัสตับอักเสบ,โรคตับแข็ง,โรคดีซ่าน,โรคมะเร็งตับ,ร้อยเอ็ด,กาฬสินธุ์,มหาสารคาม,โรคมะเร็งท่อน้ำดี,โรคพยาธิใบไม้ในตับ,โรคพยาธิปากขอ,อัคตีโซ,อาติโชก,อาติโช้ก,อะติโซ,อตีโซ,อะตีโซ,อาติโซ,อาตีโซ,อักติโซ,อักตีโซ,อัคติโซ,อาติโช๊ก,อาติโชค,อาติโช้ค,อาติโช๊ค,อาตีโชก,อาตีโช้ก,อาตีโช๊ก,อาตีโชค,อาตีโช้ค,อาตีโช๊ค,อติโชก,อติโช้ก,อติโช๊ก,อติโชค,อติโช้ค,อติโช๊ค,อตีโชก,อตีโช้ก,อตีโช๊ก,อตีโชค, อตีโช้ค,อตีโช๊ค,อาร์ติโชก,อาร์ติโช้ก,อาร์ติโช๊ก,อาร์ติโชค,ท้องเฟ้อ,อาร์ติโช้ค,อาร์ติโช๊ค,อาร์ตีโชก,อาร์ตีโช้ก,ไซนาริน,ไซนารา,ไซนารินา,สารไซนาริน,สารไซนารา,สารไซนารินา,อาร์ตีโช๊ก,อาร์ตีโชค,อาร์ตีโชก,อาร์ตีโช้ก,อาร์ตีโช๊ก,อาร์ตีโชค,อาร์ตีโช้ค,อาร์ตีโช๊ค,อะติโชก,อะติโช้ก,อะติโช๊ก,อะตีโชก,อะตีโช้ก,อะตีโช๊ก,อะติโชก,อะตีโช้ก,อะตีโช๊ก,อะตีโชค,อะตีโช้ค,อะตีโช๊ค,อัคติโชก,อัคติโช้ก,อัคติโช๊ก,อัคตีโชก,อัคตีโช้ก,อัคตีโช๊ก,อัคติโชค,อัคติโช้ค,อัคติโช๊ค,อัคตีโชค,อัคตีโช้ค,อัคตีโช๊ค,อติโซ,โรคตับอักเสบบี,พาหะไวรัสตับ,อักเสบบี,เชื้อไวรัสตับอักเสบบี,รักษาตับอักเสบ,ตับอักเสบจากยา,อาหารบำรุงตับ,โรคไวรัสตับอักเสบบี,การรักษาตับอักเสบบี,ไวรัสตับอักเสบบี,โรคตับแข็ง,อาการโรคตับแข็ง,ดื่มเหล้าจัดสาเหตุของโรคตับแข็ง,ตับ,ไต,ถุงน้ำดี,โรคตับ,โรคไต,โรคถุงน้ำดี,ป้องกันโรคตับ,ป้องกันโรคไต,ไต,ตับ,ถุงน้ำดี,โรคไวรัสตับอักเสบ,อาหารบำรุง,โรคตับแข็ง,ตับ,อาหารบำรุงไต,โรคตับ,โรคไต,โรคถุงน้ำดี,นิ่วถุงน้ำดี,หน้าที่ของไต,ไตวาย,น้ำดี,อาร์ติโช๊ค,สารต้านอนุมูลอิสระ,อนุมูลอิสระ,บำรุง ตับ,บำรุง ไต,บำรุง ถุงน้ำดี,โรค ตับ,โรค ไต,โรค ถุงน้ำดี,อาติโชค,อาร์ติโชค,อาร์ติโช๊ค,สุขภาพ,อาหารสุขภาพ,เครื่องดื่มสุขภาพ,ชา,ชาสุขภาพ,ชาสมุนไพร,ชาอาติโชค,บำรุงสุขภาพ,บำรุงตับ,บำรุงไต,บำรุงถุงน้ำดี,อาติโช้ก,อาติโช๊ก,อาตีโชก,อาตีโช้ก,อาตีโช๊ก,อาร์ตีโชค,อาร์ตีโช้ค,อาร์ตีโช๊ค,ป้องกันโรค,ป้องกันโรคตับ,ภาวะท้องอืดเฟ้อ.ปวดแน่นท้อง.คลื่นไส้.อาเจียน.อิ่มเร็ว.ป้องกันโรคไต,ป้องกันโรคถุงน้ำดี,รักษาโรคตับ,รักษาโรคไต,รักษาโรคถุงน้ำดี,รักษาตับ,รักษาไต,รักษาถุงน้ำดี,รักษาโรคตับ,รักษาโรคไต,รักษาโรคถุงน้ำดี,รักษา โรคตับ,รักษา โรคไต,รักษา โรคถุงน้ำดี,อาหารบำรุงถุงน้ำดี,ผ่าต้ดไต,ไตวาย,ไตเสื่อม,ตับอักเสบ,โรค,สมุนไพร,ป้องกันตับ,ป้องกันไต,ป้องกันถุงน้ำดี,อาหาร สุขภาพ,อาหารบำรุง สุขภาพ,ป้องกัน โรคตับ,ป้องกัน โรคไต,ป้องกัน โรคถุงน้ำดี,โรคไวรัสตับอักเสบเอ,โรคไวรัสตับอักเสบบี,โรคนิ่วถุงน้ำดี,โรคนิ่วในถุงน้ำดี,โรคมะเร็งไต,โรคมะเร็งตับ,โรคเบาหวาน,โรคความดันโลหิต,โรคไตวาย,ตับอักเสบเอ,ตับอักเสบบี,ตับอักเสบซี,เบาหวาน,เกาส์,โรคตับแข็ง,เกาซ์,เกาซ,เกาส,เก้าส,เก้าซ์,ระบบขับถ่าย,ระบบถุงน้ำดี,ระบบน้ำดี,น้ำสมุนไพร,น้ำอาติโช๊ค,น้ำสุขภาพ,อาหารสุขภาพ,อาหารบำรุงสุขภาพ,บำรุงสุขภาพ,สุขภาพบำรุง,สุขภาพอาหาร,สุขภาพ,น้ำสุขภาพ,ภาวะท้องอืดเฟ้อ.ปวดแน่นท้อง.คลื่นไส้.อาเจียน.อิ่มเร็ว.น้ำสมุนไพร,สมุนไพร,น้ำสมุนไพรสุขภาพ,น้ำสุขภาพสมุนไพร,โรคเกาต์,โรคเกาส์,โรคเกาซ์,อนุมูลอิสระ,ตับอักเสบ,ไตอักเสบ,นิ่วอักเสบ,อักเสบไต,อักเสบถุงน้ำดี,อักเสบตับ,โรคไวรัสตับอักเสบเอ,โรคไวรัสตับอักเสบบี,โรคไวรัสตับอักเสบซี,ไวรัสตับอักเสบเอ,ไวรัสตับอักเสบบี,ไวรัสตับอักเสบซี,ไซนาริน,สารไซนาริน,แหล่งขายอาร์ติโชค,แหล่งจำหน่ายอาร์ติโช๊ค,โรคเกี่ยวกับไต,อาหารบำรุงไต,โรคเกี่ยวกับตับ,อาหารบำรุงตับ,โรค เกี่ยวกับ

Artichoke (ATISO, actiso) อาร์ติโช๊คบำรุงตับไตถุงน้ำดี
อาร์ติโช๊ค (Cynara scolymus) เป็นพืชที่นิยมปลูกในต่างประเทศ เฉพาะภูเขาสูงมากกว่า 1,500 เมตร เท่านั้น ปี 2513 นักวิทยาศาสตร์ชาวยุโรป ได้ค้นพบสารไซนาริน ” มีคุณค่าทางอาหาร และยา นำมาบริโภคสด หรือปรุงอาหารได้ทุกส่วน หรือนำมาสกัดสารไซนาริน(cynarin) รับประทานเพื่อบำรุงรักษาสุขภาพได้ดี” ในยุคโบราณอาร์ติโช๊คเป็นอาหาร และยารักษาโรคของชาวอียิปต์ ชาวกรีก และชาวโรมัน และเป็นเมนูอาหารที่สำคัญในทุกงานเลี้ยงของกรุงโรม นอกจากจะเป็นอาหารเสริม แล้วยังมีสรรพคุณทางยา ดังนี้
1. ช่วยบำรุง กระตุ้นการทำงานของตับ ซึ่งตับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย ทำหน้าที่ในการสกัดสารพิษ หรือสิ่งแปลกปลอมออกจากกระแสโลหิต สร้างน้ำดีและน้ำย่อย และเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสารอาหาร ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย
2. กระตุ้น การสร้างน้ำดีของตับ ทำให้มีประสิทธิภาพในการลดไขมัน (Chloresteral) ในเลือด ช่วยให้ระบบหลอดเลือดและหัวใจทำงานดี ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน
3. เสริมสร้างการทำงานของถุงน้ำดี ช่วยสร้างน้ำดีป้องกันถุงน้ำดีอักเสบ ซึ่งมักเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันมาก ทำให้ระบบการย่อยอาหารดี ลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ มีแก๊สในกระเพาะอาหารมาก
4. ช่วยป้องกันตับอักเสบ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคดีซ่าน และโรคตับแข็ง (Cirrhosis) ในประเทศบราซิล อาร์ติโช๊ค เป็นยาสมุนไพรพื้นฐาน ที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยของตับ และโรคอื่นหลายโรค ได้อย่างกว้างขวาง เช่น โรคโลหิตจาง เบาหวาน ไข้ รักษาบาดแผล และเกาต์
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.kidneycynarin.com หรือ
http://www.kunvorapat.com
Tel: 081 – 627 1521, 02 – 888 – 9954 คุณวัลลภา

โฆษณา

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: